Vi har mellan 500-1000st lymfnoder i våran kropp. De är ett viktigt första försvar och hjälper till att hålla oss friska.

Läs mer